Agra plus j.d.o.o.
za posredovanje u prometu roba i usluga

Labinske republike 6b

52470 Umag, Finida - HR

+385 (0)91 526 44 15

info@agraplus.hr

  • Reg. pri trg. sudu u Pazinu, MBS: 130053421
  • OIB: 88276287689
  • IBAN: HR3224020061100770002, Banka
  • Tem. kapital: 10,00 kn uplaćen u cijelosti
  • Član uprave: Renato Gavrilović, dipl. iur.